Razne vrste komercijalnih kutija od hromo kartona različitih kvaliteta i gramatura materijala sa štampom i bez.