Različite vrste komercijalnih kutija u sito štampi sa jednom, dve i više boja.